Batman model

Batman (The Movie)

Modeller: Steve Clarke